Công ty TNHH Gốm Sứ Cao Cấp Gia Thịnh | Sứ minh long

Chảo cạn 28cm Chảo cạn 28cm

Chảo cạn 28cm

407.000₫
Nồi vành tròn 1,0L Nồi vành tròn 1,0L
Nồi vành tròn 0,8L Nồi vành tròn 0,8L
Nồi 2 quai 2,6L Nồi 2 quai 2,6L

Nồi 2 quai 2,6L

588.500₫
Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bộ trà 0,8L Sen Ngọc
Bộ trà 0,8L Trống Đồng Bộ trà 0,8L Trống Đồng
Tô trái cây Khổng Tước Tô trái cây Khổng Tước
Cành hoa hồng Cành hoa hồng

Cành hoa hồng

4.180.000₫
Bộ đồ ăn 14sp Trà Mi Bộ đồ ăn 14sp Trà Mi
Bộ trà 0,8L Quốc Sắc Bộ trà 0,8L Quốc Sắc
Bộ trà 0,8L Hoàng Bào Bộ trà 0,8L Hoàng Bào
Bộ trà 1,3L Sen Vàng Bộ trà 1,3L Sen Vàng
Bộ trà 0,8L Sen Vàng Bộ trà 0,8L Sen Vàng
Bộ trà 0,8L Hồn Quê Bộ trà 0,8L Hồn Quê
Bộ trà 1,3L Cẩm Tú Bộ trà 1,3L Cẩm Tú
Bộ trà 1,3L Lạc Hồng Bộ trà 1,3L Lạc Hồng
Bộ trà 1,3L Quốc Sắc Bộ trà 1,3L Quốc Sắc
Bộ trà 1,3L Hồn Việt Bộ trà 1,3L Hồn Việt