Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

Giá 2.893.000₫

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm