Bộ trà 1,1L Hương Biển Kem

Giá 2.818.800₫

Bộ trà Camellia 1,1L Hương Biển Kem gồm :

1 Bình 1,1L

6 Tách 0,18L

6 Đĩa lót 14,5cm

1 Rót sữa 0,22L

1 Chén đường 8cm