Bộ trà 0,7L Thanh Trúc

Giá 1.701.000₫

 Bộ trà  0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc gồm:

1 Bình trà 0,7L

6 Tách trà 0.11L

6 Đĩa lót tách 13cm