Ca sứ - Cốc sứ

Bộ lọc cà phê màu nâu

Bộ lọc cà phê màu nâu

770.000₫

Bộ lọc cà phê gồm có 1 phin cà phê (có lọc) + nắp 1 tách và 1 đĩa lót tách

Ca HCM vcv Ca HCM vcv

Ca HCM vcv

165.000₫
Ca HCM vcv

Ca HCM vcv

165.000₫

Ca sen xanh Ca sen xanh

Ca sen xanh

91.300₫
Ca sen xanh

Ca sen xanh

91.300₫

Ca sen vàng Ca sen vàng

Ca sen vàng

319.000₫
Ca sen vàng

Ca sen vàng

319.000₫

Ca dịu dàng Ca dịu dàng

Ca dịu dàng

220.000₫
Ca dịu dàng

Ca dịu dàng

220.000₫

Ca phù điêu Ca phù điêu

Ca phù điêu

330.000₫
Ca phù điêu

Ca phù điêu

330.000₫

Ca Sung Túc Ca Sung Túc

Ca Sung Túc

286.000₫
Ca Sung Túc

Ca Sung Túc

286.000₫

Ca Hoa Mộc Lan Ca Hoa Mộc Lan

Ca Hoa Mộc Lan

286.000₫
Ca Hoa Mộc Lan

Ca Hoa Mộc Lan

286.000₫

Ca trà 0,30L Hồn Việt Ca trà 0,30L Hồn Việt
Ca trà 0,30L Hồn Việt

Ca trà 0,30L Hồn Việt

374.000₫

Ca trà 0,36 vuông cảnh Ca trà 0,36 vuông cảnh
Ca trà 0,36 vuông cảnh

Ca trà 0,36 vuông cảnh

82.500₫

Ca trà 0,36 vuông in các hình danh lam thắng cảnh Việt Nam: Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Chợ Bến Thành, v.v...

Ca trà 0,4L Hương biển kem

Ca trà 0,4L Hương biển kem

137.500₫

Ca trà 0,4L Quả ngọt Ca trà 0,4L Quả ngọt
Ca trà 0,4L Quả ngọt

Ca trà 0,4L Quả ngọt

79.200₫

Ca trà 0,36L Tịnh Tâm Ca trà 0,36L Tịnh Tâm
Ca trà 0,36L Tịnh Tâm

Ca trà 0,36L Tịnh Tâm

115.500₫

Ca Thanh Trúc Ca Thanh Trúc

Ca Thanh Trúc

132.000₫
Ca Thanh Trúc

Ca Thanh Trúc

132.000₫

Ca trà mẫu đơn Ca trà mẫu đơn
Ca trà mẫu đơn

Ca trà mẫu đơn

77.000₫

Ca mẫu đơn trắng gồm có: 1 ca trà 0,3L 1 nắp ca

Bộ lọc trà Bộ lọc trà

Bộ lọc trà

88.000₫
Bộ lọc trà

Bộ lọc trà

88.000₫

Bộ lọc trà gồm có: 1 ca trà 0,3L 1 lọc trà 1 nắp đậy