Ca sứ - Cốc sứ

Bộ lọc cà phê màu nâu

Bộ lọc cà phê màu nâu

935.000₫

Bộ lọc cà phê gồm có 1 phin cà phê (có lọc) + nắp 1 tách và 1 đĩa lót tách

Ca HCM vcv Ca HCM vcv

Ca HCM vcv

165.000₫
Ca HCM vcv

Ca HCM vcv

165.000₫

Ca sen vàng Ca sen vàng

Ca sen vàng

319.000₫
Ca sen vàng

Ca sen vàng

319.000₫

Ca dịu dàng Ca dịu dàng

Ca dịu dàng

220.000₫
Ca dịu dàng

Ca dịu dàng

220.000₫

Ca phù điêu Ca phù điêu

Ca phù điêu

330.000₫
Ca phù điêu

Ca phù điêu

330.000₫

Ca Sung Túc Ca Sung Túc

Ca Sung Túc

286.000₫
Ca Sung Túc

Ca Sung Túc

286.000₫

Ca Hoa Mộc Lan Ca Hoa Mộc Lan

Ca Hoa Mộc Lan

286.000₫
Ca Hoa Mộc Lan

Ca Hoa Mộc Lan

286.000₫

Ca trà 0,30L Hồn Việt Ca trà 0,30L Hồn Việt
Ca trà 0,30L Hồn Việt

Ca trà 0,30L Hồn Việt

374.000₫

Ca trà 0,36 vuông cảnh Ca trà 0,36 vuông cảnh
Ca trà 0,36 vuông cảnh

Ca trà 0,36 vuông cảnh

82.500₫

Ca trà 0,36 vuông in các hình danh lam thắng cảnh Việt Nam: Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Chợ Bến Thành, v.v...

Ca trà 0,36L Tịnh Tâm Ca trà 0,36L Tịnh Tâm
Ca trà 0,36L Tịnh Tâm

Ca trà 0,36L Tịnh Tâm

115.500₫

Ca Thanh Trúc Ca Thanh Trúc

Ca Thanh Trúc

132.000₫
Ca Thanh Trúc

Ca Thanh Trúc

132.000₫

Ca trà mẫu đơn Ca trà mẫu đơn
Ca trà mẫu đơn

Ca trà mẫu đơn

77.000₫

Ca mẫu đơn trắng gồm có: 1 ca trà 0,3L 1 nắp ca

Bộ lọc trà Bộ lọc trà

Bộ lọc trà

88.000₫
Bộ lọc trà

Bộ lọc trà

88.000₫

Bộ lọc trà gồm có: 1 ca trà 0,3L 1 lọc trà 1 nắp đậy

Bộ lọc cafe Bộ lọc cafe

Bộ lọc cafe

137.500₫
Bộ lọc cafe

Bộ lọc cafe

137.500₫

Bộ lọc cafe gồm có 1 tách cafe 0,16L 1 lọc cafe 1 nắp đậy

Ca trà 0,36L trắng Ca trà 0,36L trắng
Ca trà 0,36L trắng

Ca trà 0,36L trắng

53.900₫

Ca trà 0,4L Ca trà 0,4L

Ca trà 0,4L

55.000₫
Ca trà 0,4L

Ca trà 0,4L

55.000₫