Bộ trà 0,5L Camellia trắng

Giá 513.000₫

Bộ trà 0,5 camellia trắng gồm:

- 1 Bình trà 0,5l

- 6 Tách trà 0,08l

- 6 Đĩa lót tách 11cm