Bộ trà 0,8L Đài Các TTH

Giá 5.227.200₫

Bộ trà 0,8L Đài Các TTH gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 13cm