Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng

Giá 6.440.500₫

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng gồm:

1 Bình trà 1,3l

6 Tách trà 0,20l

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa