Bộ đồ ăn 6 người

Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên

Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên

1.254.000₫

Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên bao gồm: 6 bát cơm 11,5cm 4 tô 16cm 1 tô 20cm 1 đĩa tròn sâu 25cm 1 đĩa tròn 22cm 1...

Bộ đồ ăn 10sp Hoàng Mai

Bộ đồ ăn 10sp Hoàng Mai

522.500₫

Bộ đồ ăn 10 sản phẩm Hoàng Mai bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 2 Đĩa tròn ảo 22cm 1 Đĩa sâu lòng 23cm 1 Tô trung 20cm ...

Bộ đồ ăn 11sp Hồng Đào

Bộ đồ ăn 11sp Hồng Đào

497.200₫

Bộ đồ ăn 11 sản phẩm Hồng Đào bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 2 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 26cm 1 Đĩa sâu lòng 23cm 1 Tô...

Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn
Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn

Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn

1.210.000₫

Bộ đồ ăn 14 sản phẩm Loa Kèn bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 4 Tô 14cm 1 Tô 23cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 28cm ...

Bộ đồ ăn 22sp Mẫu đơn VCV

Bộ đồ ăn 22sp Mẫu đơn VCV

951.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Mẫu đơn Viền chỉ vàng bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 10,5cm 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn 22sp Việt Quất

Bộ đồ ăn 22sp Việt Quất

1.061.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Việt Quất bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 10,5cm 1 Đĩa tròn 22cm 1...

Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK
Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK

Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK

1.133.000₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Sen Chỉ bạch kim bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 10,5cm 1 Đĩa tròn 22cm...

Bộ đồ ăn 22sp Trà Mi Bộ đồ ăn 22sp Trà Mi
Bộ đồ ăn 22sp Trà Mi

Bộ đồ ăn 22sp Trà Mi

1.039.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Trà Mi bao gồm: 6 Bát cơm 12cm 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1...

Bộ đồ ăn Cát Tường 23sp

Bộ đồ ăn Cát Tường 23sp

2.087.800₫

Bộ đồ ăn Bóng Bay 22sp

Bộ đồ ăn Bóng Bay 22sp

929.500₫

Bộ đồ ăn Tích Tuyết Thảo 22sp

Bộ đồ ăn Tích Tuyết Thảo 22sp

921.800₫

Bộ đồ ăn Camellia trắng 23sp

Bộ đồ ăn Camellia trắng 23sp

814.000₫

Bộ đồn ăn Camellia trắng 6 người 23 sản phẩm gồm: - 6 Bát cơm 11,5cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...

Bộ đồ ăn Hương Biển Kem 23sp

Bộ đồ ăn Hương Biển Kem 23sp

2.087.800₫

Bộ đồn ăn Camellia Hương Biển Kem 6 người 23 sản phẩm gồm: - 6 Bát cơm 11,5cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm - 6 Chén...

Bộ đồ ăn Kết Duyên 23sp

Bộ đồ ăn Kết Duyên 23sp

2.087.800₫

Bộ đồn ăn Camellia Kết Duyên 6 người 23 sản phẩm gồm: - 6 Bát cơm 11,5cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm - 6 Chén nước chấm 9cm ...

Bộ đồ ăn Daisy Hồng Mai 22sp

Bộ đồ ăn Daisy Hồng Mai 22sp

820.600₫

Bộ đồ ăn daisy Hồng Mai 6 người gồm 22 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm ...

Bộ đồ ăn Đài Các 30sp Bộ đồ ăn Đài Các 30sp
Bộ đồ ăn Đài Các 30sp

Bộ đồ ăn Đài Các 30sp

3.194.400₫

Bộ đồ ăn Đài Các 6 người gồm 30 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11,5cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...