Bộ đồ ăn 6 người

Bộ đồ ăn 23sp Quả Đầu Mùa

Bộ đồ ăn 23sp Quả Đầu Mùa

1.637.900₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm Quả Đầu Mùa gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 22cm 2 Đĩa tròn 25cm 1 Đĩa súp 23cm 1 Tô 20cm

Bộ đồ ăn 10sp Quả Đầu Mùa

Bộ đồ ăn 10sp Quả Đầu Mùa

896.500₫

Bộ đồ ăn 10 sản phầm Quả Đầu Mùa gồm: 6 Bát cơm 11cm 2 Đĩa sâu lòng 21cm 1 Đĩa tròn 25cm 1 Tô cao 18cm

Bộ đồ ăn 23sp Diệp Lục

Bộ đồ ăn 23sp Diệp Lục

1.766.000₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm Diệp Lục bao gồm: 6 Bát cơm 11,5cm 6 Đĩa lót 14,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 27cm 1 Đĩa súp 23cm 1 Tô 20cm

Bộ đồ ăn 23sp Lộc Lạc Bộ đồ ăn 23sp Lộc Lạc
Bộ đồ ăn 23sp Lộc Lạc

Bộ đồ ăn 23sp Lộc Lạc

1.543.300₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm Lộc Lạc bao gồm: 6 Bát cơm 11,5cm 6 Đĩa lót 14,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 27cm 1 Đĩa súp 23cm 1 Tô 20cm

Bộ đồ ăn 22sp Mẫu đơn VCV

Bộ đồ ăn 22sp Mẫu đơn VCV

1.743.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Mẫu đơn Viền chỉ vàng bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 10,5cm 1 Đĩa tròn 22cm 1 Đĩa tròn 27cm 1 Đĩa tròn sâu 25cm 1 Tô...

Bộ đồ ăn 24sp Bóng Bay (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Bóng Bay (tặng thêm 2 bát cơm)

1.583.280₫

Bộ đồ ăn Bóng Bay 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa sâu lòng 23cm - 1 Đĩa...

Bộ đồ ăn 24sp Hồng Mai (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Hồng Mai (tặng thêm 2 bát cơm)

1.438.800₫

Bộ đồ ăn Hồng Mai 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa tròn 26cm - 1 Sâu...

Bộ đồ ăn 32sp Đài Các CBK (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 32sp Đài Các CBK (tặng thêm 2 bát cơm)

4.271.300₫

Bộ đồ ăn Đài Các CBK 6 người gồm 32 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11,5cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 6 Muỗng - 2 Đĩa tròn 20cm - 2 Đĩa súp...

Bộ đồ ăn 32sp Đài Các TTB (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 32sp Đài Các TTB (tặng thêm 2 bát cơm)

6.316.200₫

Bộ đồ ăn Đài Các Trang Trí Bạc 6 người gồm 32 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11,5cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 6 Muỗng - 2 Đĩa tròn 20cm - 2 Đĩa...

Bộ đồ ăn Hồn Việt 30sp

Bộ đồ ăn Hồn Việt 30sp

7.883.700₫

Bộ đồ ăn Hồn Việt 10 người gồm 30 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 6 Muỗng - 2 Đĩa tròn 20cm - 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn Lạc Hồng 30sp

Bộ đồ ăn Lạc Hồng 30sp

5.742.000₫

Bộ đồ ăn Lạc Hồng 6 người gồm 30 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 6 Muỗng - 2 Đĩa tròn 20cm - 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn 32sp Thiên Tuế (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 32sp Thiên Tuế (tặng thêm 2 bát cơm)

3.878.600₫

Bộ đồ ăn Thiên Tuế 6 người gồm 32 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 6 Muỗng (Thìa) - 2 Đĩa tròn 20cm - 2 Đĩa súp...

Bộ đồ ăn 32sp Hoa Hồng (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 32sp Hoa Hồng (tặng thêm 2 bát cơm)

4.477.000₫

Bộ đồ ăn Hoa Hồng 6 người gồm 32 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 6 Muỗng (Thìa) - 2 Đĩa tròn 20cm - 2 Đĩa súp...

Bộ đồ ăn 24sp Jasmine trắng (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Jasmine trắng (tặng thêm 2 bát cơm)

895.400₫

Bộ đồ ăn Jasmine trắng 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa súp 23cm - 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn 24sp Daisy trắng (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Daisy trắng (tặng thêm 2 bát cơm)

917.400₫

Bộ đồ ăn Daisy trắng 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa sâu lòng 23cm - 1...

Bộ đồ ăn 24sp Chỉ Xanh Lá (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Chỉ Xanh Lá (tặng thêm 2 bát cơm)

1.237.500₫

Bộ đồ ăn Chỉ Xanh Lá 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa súp 23cm - 1...