Bộ đồ ăn 6 người

Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên

Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên

1.254.000₫

Bộ đồ ăn 14sp Tuyết Liên bao gồm: 6 bát cơm 11,5cm 4 tô 16cm 1 tô 20cm 1 đĩa tròn sâu 25cm 1 đĩa tròn 22cm 1...

Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn
Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn

Bộ đồ ăn 14sp Loa Kèn

1.210.000₫

Bộ đồ ăn 14 sản phẩm Loa Kèn bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 4 Tô 14cm 1 Tô 23cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 28cm ...

Bộ đồ ăn 22sp Mẫu đơn VCV

Bộ đồ ăn 22sp Mẫu đơn VCV

951.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Mẫu đơn Viền chỉ vàng bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 10,5cm 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn 22sp Việt Quất

Bộ đồ ăn 22sp Việt Quất

1.061.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Việt Quất bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 10,5cm 1 Đĩa tròn 22cm 1...

Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK
Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK

Bộ đồ ăn 22sp Sen CBK

1.133.000₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Sen Chỉ bạch kim bao gồm: 6 Bát cơm 11cm 6 Đĩa lót bát cơm 15cm 6 Chén chấm 10,5cm 1 Đĩa tròn 22cm...

Bộ đồ ăn 25sp Cát Tường (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 25sp Cát Tường (tặng thêm 2 bát cơm)

2.087.800₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Cát Tường bao gồm: 6 Bát cơm 12cm 6 Đĩa lót 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn 24sp Bóng Bay (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Bóng Bay (tặng thêm 2 bát cơm)

929.500₫

Bộ đồ ăn Bóng Bay 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...

Bộ đồ ăn 25sp Camellia trắng (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 25sp Camellia trắng (tặng thêm 2 bát cơm)

814.000₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Camellia trắng bao gồm: 6 Bát cơm 12cm 6 Đĩa lót 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn 25sp Hương Biển Kem (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 25sp Hương Biển Kem (tặng thêm 2 bát cơm)

2.087.800₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Hương Biển Kem bao gồm: 6 Bát cơm 12cm 6 Đĩa lót 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1...

Bộ đồ ăn 25sp Kết Duyên (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 25sp Kết Duyên (tặng thêm 2 bát cơm)

2.087.800₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Kết Duyên bao gồm: 6 Bát cơm 12cm 6 Đĩa lót 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn...

Bộ đồ ăn 24sp Hồng Mai (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Hồng Mai (tặng thêm 2 bát cơm)

820.600₫

Bộ đồ ăn Hồng Mai 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...

Bộ đồ ăn Hồn Việt 30sp

Bộ đồ ăn Hồn Việt 30sp

5.874.000₫

Bộ đồ ăn Hồn Việt 10 người gồm 30 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...

Bộ đồ ăn Lạc Hồng 30sp

Bộ đồ ăn Lạc Hồng 30sp

3.963.300₫

Bộ đồ ăn Lạc Hồng 6 người gồm 30 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...

Bộ đồ ăn 32sp Đài Các (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 32sp Đài Các (tặng thêm 2 bát cơm)

3.194.400₫

Bộ đồ ăn Đài Các 6 người gồm 32 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11,5cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...

Bộ đồ ăn 32sp Thiên Tuế (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 32sp Thiên Tuế (tặng thêm 2 bát cơm)

1.904.100₫

Bộ đồ ăn Thiên Tuế 6 người gồm 32 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...

Bộ đồ ăn 32sp Hoa Hồng (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 32sp Hoa Hồng (tặng thêm 2 bát cơm)

2.162.600₫

Bộ đồ ăn Hoa Hồng 6 người gồm 32 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm -...