Bộ trà 1,3L Sen Vàng

Giá 5.929.000₫

Bộ trà 1,3L Sen vàng gồm:

1 bình trà 1,3l

6 tách trà 0,20l

6 đĩa lót tách 15cm

1 chén đường

1 rót sữa