Bộ trà 0,7L Sen Màu

Giá 1.895.400₫

 Bộ trà 0,7L Sen Màu gồm:

1 Bình trà 0,7L

6 Tách 0,11L

6 Đĩa lót tách trà 13cm