Jasmine

Bộ trà 0,35L Sen vàng Bộ trà 0,35L Sen vàng
Bộ trà 0,35L Sen vàng

Bộ trà 0,35L Sen vàng

1.320.000₫

Bộ trà 0,35 Jasmine ip VCV

Bộ trà 0,35 Jasmine ip VCV

495.000₫

Bộ trà 0,7L Viền chỉ vàng

Bộ trà 0,7L Viền chỉ vàng

649.000₫

Bộ trà 0,7L viền chỉ vàng gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,10L 6 Đĩa lót 12cm

Bộ trà 0,35L VCV men ngà Bộ trà 0,35L VCV men ngà
Bộ trà 0,35L VCV men ngà

Bộ trà 0,35L VCV men ngà

495.000₫

Bộ trà 0,7L Tích Tuyết Thảo

Bộ trà 0,7L Tích Tuyết Thảo

792.000₫

Bộ 0,35L Jasmine trắng Bộ 0,35L Jasmine trắng
Bộ 0,35L Jasmine trắng

Bộ 0,35L Jasmine trắng

319.000₫

Bộ trà 0,35L Jasmine trắng gồm có: 1 Bình trà 0,35L 6 Chum trà 0,05L 1 Khay trà 24cm

Bộ trà 1,1L Tứ Quý Bộ trà 1,1L Tứ Quý
Bộ trà 1,1L Tứ Quý

Bộ trà 1,1L Tứ Quý

990.000₫

Bộ trà Jasmine 1,1L Tứ Quý bao gồm : 1 Bình 1,1 L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Bộ trà 0,7L Tứ Quý Bộ trà 0,7L Tứ Quý
Bộ trà 0,7L Tứ Quý

Bộ trà 0,7L Tứ Quý

792.000₫

Bộ trà Jasmine 0,7L Tứ Quý bao gồm : 1 Bình 0,7 L 6 Tách 0,10L 6 Đĩa lót 12cm

Bộ trà 0,7L Trắng Bộ trà 0,7L Trắng
Bộ trà 0,7L Trắng

Bộ trà 0,7L Trắng

451.000₫

Bộ trà Jasmine 0,7L Trắng bao gồm : 1 Bình 0,7 L 6 Tách 0,10 L 6 Đĩa lót 12 cm

Bộ trà 0,7L Chỉ Xanh Lá

Bộ trà 0,7L Chỉ Xanh Lá

594.000₫

Bộ trà Jasmine 0,7L Chỉ Xanh Lá 1 Bình 0,7L 6 Tách 0,10L 6 Đĩa lót 12cm

Bộ trà 1,1L Trắng Bộ trà 1,1L Trắng
Bộ trà 1,1L Trắng

Bộ trà 1,1L Trắng

561.000₫

Bộ trà Jasmine 1,1L Trắng bao gồm : 1 Bình trà 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Bộ trà 1,1L Chỉ Xanh Lá

Bộ trà 1,1L Chỉ Xanh Lá

741.400₫

Bộ trà Jasmine 1,1L Chỉ Xanh Lá bao gồm: 1 Bình trà 1,1L 6 Tách 0,16L ...

Bộ trà 0,7L Vinh Quy Bộ trà 0,7L Vinh Quy
Bộ trà 0,7L Vinh Quy

Bộ trà 0,7L Vinh Quy

715.000₫

Bộ trà Jasmine 0,7L Vinh Quy bao gồm : 1 Bình 0,7 L 6 Tách 0,10L 6 Đĩa lót 12cm

Bộ trà 1,1L Vinh Quy Bộ trà 1,1L Vinh Quy
Bộ trà 1,1L Vinh Quy

Bộ trà 1,1L Vinh Quy

902.000₫

Bộ trà Jasmine 1,1L Vinh Quy bao gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm

Bộ trà 0,7L Phúc Lộc Thọ

Bộ trà 0,7L Phúc Lộc Thọ

792.000₫

Bộ trà Jasmine 0,7L Phúc Lộc Thọ bao gồm : 1 Bình 0,7 L 6 Tách 0,10L 6 Đĩa lót 12cm

Bộ trà 1,1L Phúc Lộc Thọ

Bộ trà 1,1L Phúc Lộc Thọ

990.000₫

Bộ trà Jasmine 1,1L Phúc Lộc Thọ bao gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,16L 6 Đĩa lót 14cm