Bộ trà 1,3L Hồn Việt

Giá 6.413.000₫

Bộ trà 1,3L Hồn Việt bao gồm :

1 Bình trà 1,3L

6 Tách 0,20 L

6 Đĩa lót 15cm

1 Rót sữa

1 Chén đường