Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai)

Giá 8.640.000₫

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai) gồm:

1 Bình trà 1,3L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 15,5cm

1 Chén đường

1 Rót sữa