Bộ trà 1,3L Đài Các CBK

Giá 4.752.000₫

 Bộ trà 1,3L Đài Các Chỉ Bạch Kim gồm:

1 Bình trà 1,3L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót 15,5cm

1 Rót sữa

1 Chén đường