Bộ trà 0,8L Tứ Linh

Giá 2.068.000₫

Bộ trà 0,8L Tứ Linh gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 12,5cm