Bộ trà 0,8L Lộc Lạc

Giá 1.096.200₫

Bộ trà 0,8L Lộc Lạc gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót 12,5cm