Mẫu đơn & Sen

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng

712.800₫

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

1.879.200₫

 Bộ trà  0,7L Tịnh Tâm Vàng gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Mẫu đơn ip VCV

Bộ trà 0,7L Mẫu đơn ip VCV

1.166.400₫

Bộ trà 0,7L mẫu đơn ip vcv gồm: 1 bình trà 0,7L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách trà 13cm

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV Bộ trà 0,7L Sen ip VCV
Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

1.306.800₫

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách trà 13cm

Bộ trà 0,7L Sen Trắng Bộ trà 0,7L Sen Trắng
Bộ trà 0,7L Sen Trắng

Bộ trà 0,7L Sen Trắng

804.600₫

Bộ trà 0,7L Sen Trắng bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách trà 13cm

Bộ trà 0,7L Sen Màu Bộ trà 0,7L Sen Màu
Bộ trà 0,7L Sen Màu

Bộ trà 0,7L Sen Màu

1.895.400₫

 Bộ trà 0,7L Sen Màu gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót tách trà 13cm  

Bộ trà 0,7L Thanh Trúc Bộ trà 0,7L Thanh Trúc
Bộ trà 0,7L Thanh Trúc

Bộ trà 0,7L Thanh Trúc

1.701.000₫

 Bộ trà  0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm