Mẫu đơn

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

1.386.000₫

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Mẫu đơn ip VCV

Bộ trà 0,7L Mẫu đơn ip VCV

968.000₫

Bộ trà 0,35L Mẫu đơn CBK (men ngà)

Bộ trà 0,35L Mẫu đơn CBK (men ngà)

610.500₫

Bộ trà 0,35 Mẫu đơn Chỉ Bạch Kim (men ngà) gồm: 1 Bình trà 0,35L 6 Chum trà 0,05L 1 Khay trà 23cm

Bộ trà 0,7L Hạc trắng Bộ trà 0,7L Hạc trắng
Bộ trà 0,7L Hạc trắng

Bộ trà 0,7L Hạc trắng

704.000₫

Bộ trà 0,35L Thanh Trúc Bộ trà 0,35L Thanh Trúc
Bộ trà 0,35L Thanh Trúc

Bộ trà 0,35L Thanh Trúc

748.000₫

Bộ trà 0,35L Thanh Trúc gồm: 1 Bình trà 0,35L 6 Chum trà 0,05L 1 Khay trà 23cm

Bộ trà 0,7L Thanh Trúc Bộ trà 0,7L Thanh Trúc
Bộ trà 0,7L Thanh Trúc

Bộ trà 0,7L Thanh Trúc

1.243.000₫

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Thanh Trúc gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng

Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng

396.000₫

Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng bao gồm : 1 Bình trà 0.35L Chum trà 0,05L Khay Trà 23cm

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng

660.000₫

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm