Đài các

Bộ trà 1,3L Đài Các CBK Bộ trà 1,3L Đài Các CBK
Bộ trà 1,3L Đài Các CBK

Bộ trà 1,3L Đài Các CBK

4.752.000₫

 Bộ trà 1,3L Đài Các Chỉ Bạch Kim gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót 15,5cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 1.3L Đài Các VCV Bộ trà 1.3L Đài Các VCV
Bộ trà 1.3L Đài Các VCV

Bộ trà 1.3L Đài Các VCV

5.778.000₫

Bộ trà 1.3L Đài Các viền chỉ vàng gồm: 1 Bình trà 1.3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót sữa  

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa VCV

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa VCV

6.534.000₫

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa gồm: 1 Bình trà 1,3L  6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót sữa  

Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí BK

Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí BK

6.534.000₫

 Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí Bạch Kim gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót 15,5cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai)

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai)

8.640.000₫

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai) gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,2L Ngọc Biển Bộ trà 1,2L Ngọc Biển
Bộ trà 1,2L Ngọc Biển

Bộ trà 1,2L Ngọc Biển

5.940.000₫

Bộ trà 1.2 Ngọc Biển gồm: 1 Bình trà 1,2L 6 Tách trà 6 Đĩa lót tách 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 0,8L Đài Các TTH Bộ trà 0,8L Đài Các TTH
Bộ trà 0,8L Đài Các TTH

Bộ trà 0,8L Đài Các TTH

5.227.200₫

Bộ trà 0,8L Đài Các TTH gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm