Đài các

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai)

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai)

7.260.000₫

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa (tô quai) gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót...

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa

6.050.000₫

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót sữa...

Bộ trà 1.3L Đài Các chỉ vàng

Bộ trà 1.3L Đài Các chỉ vàng

4.840.000₫

Bộ trà 1.3L Đài Các chỉ vàng gồm: 1 Bình trà 1.3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót sữa ...

Bộ trà 1,2L Ngọc Biển Bộ trà 1,2L Ngọc Biển
Bộ trà 1,2L Ngọc Biển

Bộ trà 1,2L Ngọc Biển

5.500.000₫

Bộ trà 1.2 Ngọc Biển gồm: 1 Bình trà 1,2L 6 Tách trà 6 Đĩa lót tách 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 1,3L Đài Các Bộ trà 1,3L Đài Các
Bộ trà 1,3L Đài Các

Bộ trà 1,3L Đài Các

4.400.000₫

Bộ trà 1,3L Đài Các gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót 15,5cm 1 Rót sữa 1 Chén đường