Bộ đồ ăn 10 người

Bộ đồ ăn 36sp Daisy trắng (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Daisy trắng (tặng thêm 1 đĩa tròn)

1.447.600₫

Bộ đồ ăn 10 người Daisy trắng 36 sản phẩm gồm: 10 Bát cơm 11cm 10 Đĩa lót 15,5cm 10 Chén chấm 9cm 2 Đĩa tròn 26cm 2 Đĩa sâu lòng 23cm 1 Tô trung 23cm được tặng thêm 1 đĩa tròn 26cm....

Bộ đồ ăn 36sp Bóng Bay (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Bóng Bay (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.542.100₫

Bộ đồ ăn Daisy Bóng Bay 10 người gồm 36 sản phẩm:  - 10 Bát cơm 11cm  - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm  - 10 Chén nước chấm 9cm  - 2 Đĩa tròn 26cm  - 2 Đĩa sâu lòng 23cm  - 1...

Bộ đồ ăn 36sp Cỏ Tím (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Cỏ Tím (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.253.900₫

Bộ đồ ăn Daisy Cỏ Tím 10 người gồm 36 sản phẩm:  - 10 Bát cơm 11cm  - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm  - 10 Chén nước chấm 9cm  - 2 Đĩa tròn 26cm  - 2 Đĩa sâu lòng 23cm  -...

Bộ đồ ăn 36sp Hồng Mai (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Hồng Mai (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.253.900₫

Bộ đồ ăn Daisy Hồng Mai 10 người gồm 36 sản phẩm:  - 10 Bát cơm 11cm  - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm  - 10 Chén nước chấm 9cm  - 2 Đĩa tròn 26cm  - 2 Đĩa sâu lòng 23cm  - 1...

Bộ đồ ăn 36sp Jasmine trắng (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Jasmine trắng (tặng thêm 1 đĩa tròn)

1.394.800₫

Bộ đồ ăn Jasmine trắng 10 người gồm 36 sản phẩm: - 10 Bát cơm 11cm - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm - 10 Chén nước chấm 9cm - 2 Đĩa tròn 25cm - 2 Đĩa súp 23cm - 1 Tô cao...

Bộ đồ ăn 36sp Chỉ Xanh Lá (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Chỉ Xanh Lá (tặng thêm 1 đĩa tròn)

1.896.400₫

Bộ đồ ăn Chỉ Xanh Lá 10 người gồm 36 sản phẩm: - 10 Bát cơm 11cm - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm - 10 Chén nước chấm 9cm - 2 Đĩa tròn 25cm - 2 Đĩa súp 23cm - 1 Tô...

Bộ đồ ăn 36sp Chim Lạc (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Chim Lạc (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.092.200₫

Bộ đồ ăn Chim Lạc 10 người gồm 36 sản phẩm: - 10 Bát cơm 11cm - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm - 10 Chén nước chấm 9cm - 2 Đĩa tròn 25cm - 2 Đĩa súp 23cm - 1 Tô cao...

Bộ đồ ăn 36sp Hoa May Mắn (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Hoa May Mắn (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.281.400₫

Bộ đồ ăn Hoa May Mắn 10 người gồm 36 sản phẩm: - 10 Bát cơm 11cm - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm - 10 Chén nước chấm 9cm - 2 Đĩa tròn 25cm - 2 Đĩa súp 23cm - 1...

Bộ đồ ăn 36sp Vinh Quy (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Vinh Quy (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.181.300₫

Bộ đồ ăn Vinh Quy 10 người gồm 36 sản phẩm: - 10 Bát cơm 11cm - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm - 10 Chén nước chấm 9cm - 2 Đĩa tròn 25cm - 2 Đĩa súp 23cm - 1 Tô...

Bộ đồ ăn 36sp Phúc Lộc Thọ (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Phúc Lộc Thọ (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.293.500₫

Bộ đồ ăn Phúc Lộc Thọ 10 người gồm 36 sản phẩm: - 10 Bát cơm 11cm - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm - 10 Chén nước chấm 9cm - 2 Đĩa tròn 25cm - 2 Đĩa súp 23cm - 1...

Bộ đồ ăn 36sp Tứ Quý (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Bộ đồ ăn 36sp Tứ Quý (tặng thêm 1 đĩa tròn)

2.293.500₫

Bộ đồ ăn Tứ Quý 10 người gồm 36 sản phẩm: - 10 Bát cơm 11cm - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm - 10 Chén nước chấm 9cm - 2 Đĩa tròn 25cm - 2 Đĩa súp 23cm - 1 Tô...