Bộ trà 0,47L Anna VCV

Giá 934.200₫

Bộ trà 0,47L Anna VCV gồm:

1 bình trà 0,47L

6 tách trà

6 đĩa lót tách