Bộ trà cao cấp

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bộ trà 0,8L Sen Ngọc
Bộ trà 0,8L Sen Ngọc

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc

10.692.000₫

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc bao gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Trống Đồng Bộ trà 0,8L Trống Đồng
Bộ trà 0,8L Trống Đồng

Bộ trà 0,8L Trống Đồng

10.098.000₫

Bộ trà 0,8L Trống Đồng bao gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc Bộ trà 0,8L Quốc Sắc
Bộ trà 0,8L Quốc Sắc

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc

14.850.000₫

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Hương Bộ trà 0,8L Thiên Hương
Bộ trà 0,8L Thiên Hương

Bộ trà 0,8L Thiên Hương

13.662.000₫

Bộ trà 0,8L Thiên Hương gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào Bộ trà 0,8L Hoàng Bào
Bộ trà 0,8L Hoàng Bào

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào

13.662.000₫

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Hương vàng

Bộ trà 0,8L Thiên Hương vàng

13.662.000₫

Bộ trà 0,8L Thiên Hương vàng gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bích Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bích
Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bích

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bích

24.145.000₫

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bích bao gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót 13cm

Bộ trà 1,3L Sen Ngọc Bộ trà 1,3L Sen Ngọc
Bộ trà 1,3L Sen Ngọc

Bộ trà 1,3L Sen Ngọc

19.360.000₫

Bộ trà 1,3L Sen Ngọc bao gồm : 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,20L   6 Đĩa lót 15cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà cao 1,25L Trống Đồng

Bộ trà cao 1,25L Trống Đồng

14.731.200₫

Bộ trà cao 1,25L Trống Đồng gồm: 1 Bình cà phê 1,25L  6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,3L Quốc Sắc Bộ trà 1,3L Quốc Sắc
Bộ trà 1,3L Quốc Sắc

Bộ trà 1,3L Quốc Sắc

32.670.000₫

Bộ trà 1,3L Quốc Sắc bao gồm : 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,20L   6 Đĩa lót 15cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 1,3L Cẩm Tú Bộ trà 1,3L Cẩm Tú
Bộ trà 1,3L Cẩm Tú

Bộ trà 1,3L Cẩm Tú

26.136.000₫

 Bộ trà 1,3L Cẩm Tú gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách tra 0,20L 6 Đĩa lót 15cm 1 Rót sữa 1 Chén đường  

Bộ trà 1,3L Sen Ngọc Bích Bộ trà 1,3L Sen Ngọc Bích
Bộ trà 1,3L Sen Ngọc Bích

Bộ trà 1,3L Sen Ngọc Bích

46.585.000₫

Bộ trà 1,3L Sen Ngọc Bích bao gồm : 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,20L   6 Đĩa lót 15cm 1 Rót sữa 1 Chén đường