Bộ trà 1,2L Ngọc Biển

Giá 5.940.000₫

Bộ trà 1.2 Ngọc Biển gồm:

1 Bình trà 1,2L

6 Tách trà

6 Đĩa lót tách

1 Rót sữa

1 Chén đường