Bộ 0,35L Jasmine trắng

Giá 453.600₫

Bộ trà 0,35L Jasmine trắng gồm có:

1 Bình trà 0,35L

6 Chum trà 0,05L

1 Khay trà 24cm