Bộ trà 1,3L Thiên Tuế

Giá 2.662.000₫

1 Bình trà 1,3L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa