Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế

Giá 3.542.400₫

1 Bình cà phê 1,3L

6 Tách 0,18L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa