Bộ trà 1,3L Lạc Hồng

Giá 4.961.000₫

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng gồm :

1 Bình trà 1,3L

6 Tách trà 0,20 L

6 Đĩa lót 15cm

1 Rót sữa

1 Chén đường