Bộ trà 0,7L Mẫu đơn ip VCV

Giá 1.166.400₫

Bộ trà 0,7L mẫu đơn ip vcv gồm:

1 bình trà 0,7L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách trà 13cm