Bộ trà

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng Bộ trà 1,3L Lạc Hồng
Bộ trà 1,3L Lạc Hồng

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng

4.961.000₫

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng gồm : 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,20 L 6 Đĩa lót 15cm 1 Rót sữa 1 Chén đường  

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng

6.440.500₫

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng gồm: 1 Bình trà 1,3l 6 Tách trà 0,20l 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,3L Hồn Việt Bộ trà 1,3L Hồn Việt
Bộ trà 1,3L Hồn Việt

Bộ trà 1,3L Hồn Việt

6.413.000₫

Bộ trà 1,3L Hồn Việt bao gồm : 1 Bình trà 1,3L 6 Tách 0,20 L 6 Đĩa lót 15cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng

8.712.000₫

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng gồm: 1 Bình trà 1,3l 6 Tách trà 0,20l 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,3L Sen Vàng Bộ trà 1,3L Sen Vàng
Bộ trà 1,3L Sen Vàng

Bộ trà 1,3L Sen Vàng

5.929.000₫

Bộ trà 1,3L Sen vàng gồm: 1 bình trà 1,3l 6 tách trà 0,20l 6 đĩa lót tách 15cm 1 chén đường 1 rót sữa

Bộ trà 0,8L Sen Vàng Bộ trà 0,8L Sen Vàng
Bộ trà 0,8L Sen Vàng

Bộ trà 0,8L Sen Vàng

3.801.600₫

Bộ trà 0,8L Sen vàng gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Hồn Quê Bộ trà 0,8L Hồn Quê
Bộ trà 0,8L Hồn Quê

Bộ trà 0,8L Hồn Quê

3.207.600₫

Bộ trà 0,8L Hồn Quê gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm  

Bộ trà 0,8L Đài Các TTH Bộ trà 0,8L Đài Các TTH
Bộ trà 0,8L Đài Các TTH

Bộ trà 0,8L Đài Các TTH

5.227.200₫

Bộ trà 0,8L Đài Các TTH gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế Bộ trà 0,8L Thiên Tuế
Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

2.435.400₫

 Bộ trà Sago 0,8L Thiên Tuế bao gồm:  1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng Bộ trà 0,8L Hoa Hồng
Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

2.840.400₫

1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế
Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế

3.542.400₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng
Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng

4.114.800₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng khắc nổi

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng khắc nổi

5.761.800₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí BK

Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí BK

6.534.000₫

 Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí Bạch Kim gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót 15,5cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa VCV

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa VCV

6.534.000₫

Bộ trà 1,3L Đài Các trang trí hoa gồm: 1 Bình trà 1,3L  6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót sữa  

Bộ trà 1.3L Đài Các VCV Bộ trà 1.3L Đài Các VCV
Bộ trà 1.3L Đài Các VCV

Bộ trà 1.3L Đài Các VCV

5.778.000₫

Bộ trà 1.3L Đài Các viền chỉ vàng gồm: 1 Bình trà 1.3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15,5cm 1 Chén đường 1 Rót sữa