Bộ trà

Bộ trà 0,8L Diệp Lục Bộ trà 0,8L Diệp Lục
Bộ trà 0,8L Diệp Lục

Bộ trà 0,8L Diệp Lục

913.000₫

Bộ trà 0,8L Diệp Lục gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,38L Đồng Tâm Bộ trà 0,38L Đồng Tâm
Bộ trà 0,38L Đồng Tâm

Bộ trà 0,38L Đồng Tâm

1.881.000₫

Bộ trà 0,38L Đồng Tầm gồm: 1 bình trà 0,38L 6 tách trà 6 đĩa lót tách

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

1.386.000₫

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

2.233.000₫

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Hoa Đào Bộ trà 0,8L Hoa Đào
Bộ trà 0,8L Hoa Đào

Bộ trà 0,8L Hoa Đào

1.848.000₫

Bộ trà 0,8L Hoa Đào gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV Bộ trà 0,7L Sen ip VCV
Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

1.083.500₫

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Hương vàng

Bộ trà 0,8L Thiên Hương vàng

9.900.000₫

Bộ trà 0,8L Thiên Hương Bộ trà 0,8L Thiên Hương
Bộ trà 0,8L Thiên Hương

Bộ trà 0,8L Thiên Hương

9.900.000₫

Bộ trà 0,8L Thiên Hương gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc Bộ trà 0,8L Quốc Sắc
Bộ trà 0,8L Quốc Sắc

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc

11.000.000₫

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào Bộ trà 0,8L Hoàng Bào
Bộ trà 0,8L Hoàng Bào

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào

9.900.000₫

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng

4.840.000₫

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng gồm: 1 Bình trà 1,3l 6 Tách trà 0,20l 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng

6.534.000₫

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng gồm: 1 Bình trà 1,3l 6 Tách trà 0,20l 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

13.640.000₫

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng gồm: 1 Bình cà phê 1,25L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 0,7L Viền chỉ vàng

Bộ trà 0,7L Viền chỉ vàng

748.000₫

Bộ trà 0,7L viền chỉ vàng gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,10L 6 Đĩa lót 12cm

Bộ trà 0,47L Elip Anna VCV

Bộ trà 0,47L Elip Anna VCV

693.000₫

Bộ trà 0,47L Elip Anna VCV gồm: 1 bình trà 0,47L 6 tách trà 6 đĩa lót tách

Bộ trà 0,47L Anna VCV Bộ trà 0,47L Anna VCV
Bộ trà 0,47L Anna VCV

Bộ trà 0,47L Anna VCV

627.000₫

Bộ trà 0,47L Anna VCV gồm: 1 bình trà 0,47L 6 tách trà 6 đĩa lót tách