Bộ trà

Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí BK

Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí BK

6.655.000₫

 Bộ trà 1,3L Đài Các Trang Trí Bạch Kim gồm: 1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót 15,5cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 1,1L Cát Tường Bộ trà 1,1L Cát Tường
Bộ trà 1,1L Cát Tường

Bộ trà 1,1L Cát Tường

3.300.000₫

Bộ trà 1,1L Cát Tường gồm: 1 Bình trà 1,1L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 14,4cm 1 Chén đường 8cm 1 Rót sữa 0,22L

Bộ trà 0,8L Diệp Lục Bộ trà 0,8L Diệp Lục
Bộ trà 0,8L Diệp Lục

Bộ trà 0,8L Diệp Lục

1.149.500₫

Bộ trà 0,8L Diệp Lục gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,38L Đồng Tâm Bộ trà 0,38L Đồng Tâm
Bộ trà 0,38L Đồng Tâm

Bộ trà 0,38L Đồng Tâm

2.497.000₫

Bộ trà 0,38L Đồng Tầm gồm: 1 bình trà 0,38L 6 tách trà  6 đĩa lót tách

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

Bộ trà 0,7L Tịnh Tâm Vàng

1.914.000₫

 Bộ trà  0,7L Tịnh Tâm Vàng gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0.11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

2.843.500₫

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng gồm: 1 bình trà 0,8L  6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Hoa Đào Bộ trà 0,8L Hoa Đào
Bộ trà 0,8L Hoa Đào

Bộ trà 0,8L Hoa Đào

2.035.000₫

Bộ trà 0,8L Hoa Đào gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm  

Bộ cà phê 0,8L Trống Đồng

Bộ cà phê 0,8L Trống Đồng

10.285.000₫

Bộ trà 0,8L Trống Đồng bao gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV Bộ trà 0,7L Sen ip VCV
Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

1.331.000₫

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Hương vàng

Bộ trà 0,8L Thiên Hương vàng

13.915.000₫

Bộ trà 0,8L Thiên Hương Bộ trà 0,8L Thiên Hương
Bộ trà 0,8L Thiên Hương

Bộ trà 0,8L Thiên Hương

13.915.000₫

Bộ trà 0,8L Thiên Hương gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc Bộ trà 0,8L Quốc Sắc
Bộ trà 0,8L Quốc Sắc

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc

15.125.000₫

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào Bộ trà 0,8L Hoàng Bào
Bộ trà 0,8L Hoàng Bào

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào

13.915.000₫

Bộ trà 0,8L Hoàng Bào gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng

6.440.500₫

Bộ trà 1,3L Lạc Hồng vàng gồm: 1 Bình trà 1,3l 6 Tách trà 0,20l 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng

8.712.000₫

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng gồm: 1 Bình trà 1,3l 6 Tách trà 0,20l 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

15.004.000₫

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng gồm: 1 Bình cà phê 1,25L  6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa