Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

Giá 1.306.800₫

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV bao gồm:

1 Bình trà 0,7L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách trà 13cm