Tượng - Đĩa lưu niệm

Chuột Phú và Chuột Quý đỏ

Chuột Phú và Chuột Quý đỏ

352.000₫

Chuột Quý và Chuột Phú dát vàng

Chuột Quý và Chuột Phú dát vàng

792.000₫

Chuột Quý 10cm Chuột Phú 8cm

Chuột Quý và Chuột Phú cam

Chuột Quý và Chuột Phú cam

352.000₫

Chuột Quý 10cm Chuột Phú 8cm

Chuột Phú và Chuột Quý trắng

Chuột Phú và Chuột Quý trắng

352.000₫

Chuột Quý 10cm Chuột Phú 8cm

Heo Tài Lộc (vàng kim) Heo Tài Lộc (vàng kim)
Heo Tài Lộc (vàng kim)

Heo Tài Lộc (vàng kim)

792.000₫

Tượng có kích thước là 9cm

Heo Tài Lộc Heo Tài Lộc

Heo Tài Lộc

880.000₫
Heo Tài Lộc

Heo Tài Lộc

880.000₫

Tượng có 2 kích cỡ và giá: 9cm là 275.000đ 15cm là 880.000đ

Heo Tài Lộc (đỏ) Heo Tài Lộc (đỏ)
Heo Tài Lộc (đỏ)

Heo Tài Lộc (đỏ)

880.000₫

Tượng có 2 kích cỡ và giá: 9cm là 275.000đ 15cm là 880.000đ

Heo Tài Lộc (cam) Heo Tài Lộc (cam)
Heo Tài Lộc (cam)

Heo Tài Lộc (cam)

880.000₫

Tượng có 2 kích cỡ và giá: 9cm là 275.000đ 15cm là 880.000đ

Heo Phú Quý Heo Phú Quý

Heo Phú Quý

2.750.000₫
Heo Phú Quý

Heo Phú Quý

2.750.000₫

Heo Phú Quý (đỏ) Heo Phú Quý (đỏ)
Heo Phú Quý (đỏ)

Heo Phú Quý (đỏ)

2.750.000₫

Heo Phú Quý (cam) Heo Phú Quý (cam)

Heo Phú Quý (cam)

2.750.000₫
Heo Phú Quý (cam)

Heo Phú Quý (cam)

2.750.000₫

Gà Đại Cát (số2) Gà Đại Cát (số2)
Gà Đại Cát (số2)

Gà Đại Cát (số2)

5.390.000₫

Tượng gà trống bằng sứ. Số 2 là tượng giống tượng gà số 1, nhưng kích thước nhỏ hơn. Chiều cao khoảng 25cm và chiều ngang khoảng 25cm.

Gà An Gia Gà An Gia

Gà An Gia

11.000.000₫
Gà An Gia

Gà An Gia

11.000.000₫

Tượng gà mái làm bằng sứ. Chiều cao khoảng 33cm và ngang 33cm.

Gà Đại Cát Gà Đại Cát

Gà Đại Cát

13.200.000₫
Gà Đại Cát

Gà Đại Cát

13.200.000₫

Tượng gà trống bằng sứ. Chiều cao khoảng 38cm và ngang 38cm

Tượng Kỳ Lân nhỏ Tượng Kỳ Lân nhỏ
Tượng Kỳ Lân nhỏ

Tượng Kỳ Lân nhỏ

6.600.000₫

Kỳ lân trang trí vàng Màu sắc gồm có: Trắng Xanh lá ...

Đôi Kỳ Lân men xanh Đôi Kỳ Lân men xanh
Đôi Kỳ Lân men xanh

Đôi Kỳ Lân men xanh

92.400.000₫