Bộ trà 0,38L Đồng Tâm

Giá 2.497.000₫

Bộ trà 0,38L Đồng Tầm gồm:

1 bình trà 0,38L

6 tách trà 

6 đĩa lót tách