Bộ trà 1.3L Đài Các chỉ vàng

Giá 4.840.000₫

Bộ trà 1.3L Đài Các chỉ vàng gồm:

1 Bình trà 1.3L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 15,5cm

1 Chén đường

1 Rót sữa