Bộ trà 1,1L Kết Duyên

Giá 3.099.600₫

Bộ trà Camellia 1,1L Kết Duyên gồm :

1 Bình 1,1L

6 Tách 0,18L

6 Đĩa lót 14,4cm

1 Rót sữa 0,22L

1 Chén đường 8cm