Bộ trà 0,8L Diệp Lục

Giá 1.149.500₫

Bộ trà 0,8L Diệp Lục gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót 12,5cm