Bộ trà 0,8L Hồn Quê

Giá 3.267.000₫

Bộ trà 0,8L Hồn Quê gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm