Bộ trà 0,47L Elip Anna VCV

Giá 977.400₫

Bộ trà 0,47L Elip Anna VCV gồm:

1 bình trà 0,47L

6 tách trà

6 đĩa lót tách