Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng

Giá 4.191.000₫

1 Bình cà phê 1,3L

6 Tách 0,18L

6 Đĩa lót 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa