Bộ trà 1,3L Hoa Hồng

Giá 3.124.000₫

1 Bình trà 1,3L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa