Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng

Giá 8.712.000₫

Bộ trà 1,3L Hồn Việt vàng gồm:

1 Bình trà 1,3l

6 Tách trà 0,20l

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa