Bộ trà 0,5L Chỉ xanh dương

Giá 664.200₫

Bộ trà 0,5 camellia chỉ xanh dương gồm:

- 1 Bình trà 0,5L

- 6 Tách trà 0,08L

- 6 Đĩa lót tách 11cm