Bộ trà 0,7L Sen Trắng

Giá 819.500₫

Bộ trà 0,7L Sen Trắng bao gồm:

1 Bình trà 0,7L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm