Bộ trà 0,5L Camellia chỉ vàng

Giá 729.000₫

Bộ trà 0,5 camellia chỉ vàng gồm:

- 1 Bình trà 0,5L

- 6 Tách trà 0,08L

- 6 Đĩa lót tách 11cm