Sago & Tulip

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế Bộ trà 0,8L Thiên Tuế
Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

2.435.400₫

 Bộ trà Sago 0,8L Thiên Tuế bao gồm:  1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng Bộ trà 0,8L Hoa Hồng
Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

2.840.400₫

1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

2.791.800₫

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng gồm: 1 bình trà 0,8L  6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế khắc nổi

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế khắc nổi

3.558.600₫

Bộ trà 0,8L Thiên tuế khắc nổi gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng khắc nổi

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng khắc nổi

4.017.600₫

Bộ trà 0,8L Hoa hồng khắc nổi gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế
Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế

3.542.400₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng
Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng

4.114.800₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế khắc nổi

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế khắc nổi

5.184.000₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng khắc nổi

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng khắc nổi

5.761.800₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa