Sago

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

1.980.000₫

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế khắc nổi

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế khắc nổi

2.475.000₫

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng khắc nổi

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng khắc nổi

2.750.000₫

Bộ trà 1,3L Thiên Tuế Bộ trà 1,3L Thiên Tuế
Bộ trà 1,3L Thiên Tuế

Bộ trà 1,3L Thiên Tuế

2.662.000₫

1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,3L Hoa Hồng Bộ trà 1,3L Hoa Hồng
Bộ trà 1,3L Hoa Hồng

Bộ trà 1,3L Hoa Hồng

3.124.000₫

1 Bình trà 1,3L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng Bộ trà 0,8L Hoa Hồng
Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

2.090.000₫

1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế Bộ trà 0,8L Thiên Tuế
Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

1.782.000₫

Bộ trà Sago 0,8L Thiên Tuế bao gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm