Sago & Tulip

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế Bộ trà 0,8L Thiên Tuế
Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế

2.480.500₫

 Bộ trà Sago 0,8L Thiên Tuế bao gồm:  1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng Bộ trà 0,8L Hoa Hồng
Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng

2.893.000₫

1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

2.843.500₫

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng gồm: 1 bình trà 0,8L  6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế khắc nổi

Bộ trà 0,8L Thiên Tuế khắc nổi

3.624.500₫

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng khắc nổi

Bộ trà 0,8L Hoa Hồng khắc nổi

4.092.000₫

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế
Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế

3.608.000₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng
Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng

4.191.000₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế khắc nổi

Bộ cà phê 1,3L Thiên Tuế khắc nổi

5.280.000₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng khắc nổi

Bộ cà phê 1,3L Hoa Hồng khắc nổi

5.868.500₫

1 Bình cà phê 1,3L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ cà phê 0,8L Ngân Sa Bộ cà phê 0,8L Ngân Sa
Bộ cà phê 0,8L Ngân Sa

Bộ cà phê 0,8L Ngân Sa

1.347.500₫

Bộ trà 0,8L Ngân Sa gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ cà phê 0,8L Trống Đồng

Bộ cà phê 0,8L Trống Đồng

10.285.000₫

Bộ trà 0,8L Trống Đồng bao gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

15.004.000₫

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng gồm: 1 Bình cà phê 1,25L  6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa