Bộ trà 0,8L Hoa Mai

Giá 1.998.000₫

Bộ trà 0,8L Hoa Mai gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 12,5cm