Bộ trà 1,1L Tứ Linh

Giá 3.099.600₫

Bộ trà 1,1L Tứ Linh gồm:

1 Bình trà 1,1L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 14,4cm

1 Chén đường 8cm

1 Rót sữa 0,22L