Bộ trà 0,8L Kết Duyên

Giá 2.068.000₫Bộ trà Camellia 0,8L Kết Duyên gồm :

1 Bình 0,8L

6 Tách 0,11L

6 Đĩa lót 12.5cm