Camellia

Bộ trà 0,8L Diệp Lục Bộ trà 0,8L Diệp Lục
Bộ trà 0,8L Diệp Lục

Bộ trà 0,8L Diệp Lục

1.149.500₫

Bộ trà 0,8L Diệp Lục gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,8L Lộc Lạc Bộ trà 0,8L Lộc Lạc
Bộ trà 0,8L Lộc Lạc

Bộ trà 0,8L Lộc Lạc

1.116.500₫

Bộ trà 0,8L Lộc Lạc gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm  

Bộ trà 0,8L Hoa Đào Bộ trà 0,8L Hoa Đào
Bộ trà 0,8L Hoa Đào

Bộ trà 0,8L Hoa Đào

2.035.000₫

Bộ trà 0,8L Hoa Đào gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm  

Bộ trà 0,5L Camellia trắng

Bộ trà 0,5L Camellia trắng

522.500₫

Bộ trà 0,5 camellia trắng gồm: - 1 Bình trà 0,5l - 6 Tách trà 0,08l - 6 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 0,5L Chỉ xanh dương

Bộ trà 0,5L Chỉ xanh dương

676.500₫

Bộ trà 0,5 camellia chỉ xanh dương gồm: - 1 Bình trà 0,5L - 6 Tách trà 0,08L - 6 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 0,5L Camellia chỉ vàng

Bộ trà 0,5L Camellia chỉ vàng

742.500₫

Bộ trà 0,5 camellia chỉ vàng gồm: - 1 Bình trà 0,5L - 6 Tách trà 0,08L - 6 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 0,8L Chỉ Xanh Dương

Bộ trà 0,8L Chỉ Xanh Dương

935.000₫

  Bộ trà Camellia 0,8L Chỉ Xanh Dương bao gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 0,8L Camellia chỉ vàng

Bộ trà 0,8L Camellia chỉ vàng

1.056.000₫

Bộ trà 0,8L Camellia chỉ vàng gồm: - 1 Bình trà 0,8l - 6 Tách trà 0,11l - 6 Đĩa lót tách 12,5cm  

Bộ trà 0,8L Quả Ngọt Bộ trà 0,8L Quả Ngọt
Bộ trà 0,8L Quả Ngọt

Bộ trà 0,8L Quả Ngọt

1.116.500₫

Bộ trà Camellia 0,8L Quả Ngọt bao gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 0,8L Cát Tường Bộ trà 0,8L Cát Tường
Bộ trà 0,8L Cát Tường

Bộ trà 0,8L Cát Tường

2.238.500₫

Bộ trà Camellia 0,8L Cát Tường bao gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 0,8L Trắng Bộ trà 0,8L Trắng
Bộ trà 0,8L Trắng

Bộ trà 0,8L Trắng

720.500₫

  Bộ trà Camellia 0,8L Trắng bao gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 0,8L Quả Chanh Bộ trà 0,8L Quả Chanh
Bộ trà 0,8L Quả Chanh

Bộ trà 0,8L Quả Chanh

1.116.500₫

Bộ trà 0,8L Quả Chanh gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 12,5cm  

Bộ trà 0,8L Tứ Linh Bộ trà 0,8L Tứ Linh
Bộ trà 0,8L Tứ Linh

Bộ trà 0,8L Tứ Linh

2.068.000₫

Bộ trà 0,8L Tứ Linh gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 12,5cm

Bộ trà 0,8L Kết Duyên Bộ trà 0,8L Kết Duyên
Bộ trà 0,8L Kết Duyên

Bộ trà 0,8L Kết Duyên

2.068.000₫

Bộ trà Camellia 0,8L Kết Duyên gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 0,8L Hương Biển Kem

Bộ trà 0,8L Hương Biển Kem

1.875.500₫

Bộ trà Camellia 0,8L Hương Biển Kem gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 0,8L Lá Xanh Bộ trà 0,8L Lá Xanh
Bộ trà 0,8L Lá Xanh

Bộ trà 0,8L Lá Xanh

1.138.500₫

Bộ trà Camellia 0,8L Lá Xanh bao gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm