Camellia

Bộ trà 0,8L Hoa Đào Bộ trà 0,8L Hoa Đào
Bộ trà 0,8L Hoa Đào

Bộ trà 0,8L Hoa Đào

1.694.000₫

Bộ trà 0,8L Hoa Đào gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,8L Cát Tường Bộ trà 0,8L Cát Tường
Bộ trà 0,8L Cát Tường

Bộ trà 0,8L Cát Tường

1.540.000₫

Bộ trà Camellia 0,8L Cát Tường bao gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 0,5L Chỉ xanh dương

Bộ trà 0,5L Chỉ xanh dương

528.000₫

Bộ trà 0,5 camellia chỉ xanh dương gồm: - 1 Bình trà 0,5L - 6 Tách trà 0,08L - 6 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 0,8L Camellia chỉ vàng

Bộ trà 0,8L Camellia chỉ vàng

748.000₫

Bộ trà 0,8L Camellia chỉ vàng gồm: - 1 Bình trà 0,8l - 6 Tách trà 0,11l - 6 Đĩa lót tách 12,5cm

Bộ trà 0,5L Camellia chỉ vàng

Bộ trà 0,5L Camellia chỉ vàng

583.000₫

Bộ trà 0,5 camellia chỉ vàng gồm: - 1 Bình trà 0,5L - 6 Tách trà 0,08L - 6 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 0,5L Camellia trắng

Bộ trà 0,5L Camellia trắng

407.000₫

Bộ trà 0,5 camellia trắng gồm: - 1 Bình trà 0,5l - 6 Tách trà 0,08l - 6 Đĩa lót tách 11cm

Bộ trà 1,1L Tứ Linh Bộ trà 1,1L Tứ Linh
Bộ trà 1,1L Tứ Linh

Bộ trà 1,1L Tứ Linh

2.541.000₫

Bộ trà 1,1L Tứ Linh gồm: 1 Bình trà 1,1L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 14,4cm 1 Chén đường 8cm 1 Rót sữa 0,22L

Bộ trà 0,8L Tứ Linh Bộ trà 0,8L Tứ Linh
Bộ trà 0,8L Tứ Linh

Bộ trà 0,8L Tứ Linh

1.694.000₫

Bộ trà 0,8L Tứ Linh gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 12,5cm

Bộ trà 1,1L Quả Chanh Bộ trà 1,1L Quả Chanh
Bộ trà 1,1L Quả Chanh

Bộ trà 1,1L Quả Chanh

1.210.000₫

Bộ trà 1,1L Quả Chanh gồm: 1 Bình trà 1,1L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 14,4cm 1 Chén đường 8cm 1 Rót sữa 0,22L ...

Bộ trà 0,8L Quả Chanh Bộ trà 0,8L Quả Chanh
Bộ trà 0,8L Quả Chanh

Bộ trà 0,8L Quả Chanh

814.000₫

Bộ trà 0,8L Quả Chanh gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 12,5cm

Bộ trà 1,1L Kết Duyên Bộ trà 1,1L Kết Duyên
Bộ trà 1,1L Kết Duyên

Bộ trà 1,1L Kết Duyên

2.541.000₫

Bộ trà Camellia 1,1L Kết Duyên gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 14,4cm 1 Rót sữa 0,22L 1 Chén đường 8cm

Bộ trà 0,8L Kết Duyên Bộ trà 0,8L Kết Duyên
Bộ trà 0,8L Kết Duyên

Bộ trà 0,8L Kết Duyên

1.694.000₫

Bộ trà Camellia 0,8L Kết Duyên gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 1,1L Hương Biển Kem

Bộ trà 1,1L Hương Biển Kem

2.310.000₫

Bộ trà Camellia 1,1L Hương Biển Kem gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 14,5cm 1 Rót sữa 0,22L 1 Chén đường 8cm

Bộ trà 0,8L Hương Biển Kem

Bộ trà 0,8L Hương Biển Kem

1.540.000₫

Bộ trà Camellia 0,8L Hương Biển Kem gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm

Bộ trà 1,1L Lá Xanh Bộ trà 1,1L Lá Xanh
Bộ trà 1,1L Lá Xanh

Bộ trà 1,1L Lá Xanh

1.342.000₫

Bộ trà Camellia 1,1L Lá Xanh gồm : 1 Bình 1,1L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót 14,4cm 1 Rót sữa 0,22L 1 Chén đường 8cm

Bộ trà 0,8L Lá Xanh Bộ trà 0,8L Lá Xanh
Bộ trà 0,8L Lá Xanh

Bộ trà 0,8L Lá Xanh

902.000₫

Bộ trà Camellia 0,8L Lá Xanh bao gồm : 1 Bình 0,8L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 12.5cm