Bộ trà 1,1L Cát Tường

Giá 3.240.000₫

Bộ trà 1,1L Cát Tường gồm:

1 Bình trà 1,1L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 14,4cm

1 Chén đường 8cm

1 Rót sữa 0,22L