Bộ trà 1,1L Trắng

Giá 988.200₫

 

Bộ trà Camellia 1,1L Trắng bao gồm :

1 Bình 1,1L

6 Tách 0,18L

6 Đĩa lót 14,5cm

Rót sữa 0,22L

Chén đường 8cm