Bộ trà 0,8L Trắng

Giá 707.400₫

 

Bộ trà Camellia 0,8L Trắng bao gồm :

1 Bình 0,8L

6 Tách 0,11L

6 Đĩa lót 12.5cm