Bộ trà 1,1L Chỉ Xanh Dương

Giá 1.279.800₫

 

Bộ trà Camellia 1,1L Chỉ Xanh Dương bao gồm :

1 Bình 1,1L

6 Tách 0,18L

6 Đĩa lót 14,5cm

Rót sữa 0,22L

Chén đường 8cm